Duyurular

Üniversite Senatosunun almış olduğu 18.08.2017 tarih ve 2017-124 sayılı karara göre Teknoloji Fakültesinde İSG 301 ve İSG 302 kodları ile İş Sağlığı ve Güvenliği I ve İş Sağlığı ve Güvenliği II derslerinin ortak ders olarak açılması kararı alınmıştır. Bu karara göre İSG 301 İş Sağlığı ve Güvenliği I ve İSG 302 İş Sağlığı ve Güvenliği II derslerinin sırası ile 5 ve 6. yarıyıllarda seçmeli ders adı altında ders müfredatımıza eklenmiştir. Bu kapsamda İSG 301 ve İSG 302 kodlu derslerin seçmeli olmasına rağmen ilgili dönemlerde bu derslerin öğrenciler tarafından alınması, Ayrıca, geçiş dönemi olması sebebiyle 7. yarıyılda okuyan öğrencilerimizin de ileride doğabilecek mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla İSG 301 İş Sağlığı ve Güvenliği I dersinin ders kayıtlarında öğrenciler tarafından seçilmesi gerekmektedir.