Ünvanı, Adı Soyadı
Çalışma Alanları
İletişim
Prof. Dr.
Çetin ELMAS
Elektrik Makinaları
Sürücüler
Güç Elektroniği

Tel: 202 85 28
eposta: celmas@gazi.edu.tr
web: 

Prof. Dr.
Güngör BAL
Elektrik Makinaları
Sürücüler
Güç Elektroniği
Tel: 202 85 20
eposta: gunbal@gazi.edu.tr
web:         
Prof. Dr.
Mustafa ALKAN
Haberleşme

Tel: 202 85 55
eposta: alkan@gazi.edu.tr
web:

Prof. Dr.
Ramazan BAYINDIR
Mikro Şebekeler
Akıllı  Şebekeler
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Güç Sistemleri
Tel: 202 85 40
eposta: bayindir@gazi.edu.tr
web:
Prof. Dr.
Erol KURT
Kaos, doğrusal-olmayan sistemler
Elektrik makineleri tasarımı
Elektromanyetik
Tel: 202 85 50
eposta: ekurt@gazi.edu.tr
web:
Prof. Dr.
İnan GÜLER
  Tel: 202 85 16
eposta: iguler@gazi.edu.tr
web:
Prof. Dr.
Nihal Fatma GÜLER
 
Tel: 202 85 16
eposta: fnguler@gazi.edu.tr
web:
Prof. Dr.
Ömer Faruk BAY
  Tel: 202 85 16
eposta: omerbay@gazi.edu.tr
web:
Prof. Dr.
İbrahim SEFA
Güç Elektroniği
Elektrik Makinalarının Denetimi
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Tel: 202 85 25
eposta:isefa@gazi.edu.tr
web:
Doç. Dr.
Mahir DURSUN
Elektrik Makinaları,Sürücüleri ve Kontrolleri
Mekatronik, Robotik
Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Tel: 202 85 26
eposta:mdursun@gazi.edu.tr
web:
Doç. Dr.
Şevki DEMİRBAŞ
Elektrik Makinaları Kontrolü
Güç Elektroniği
Güç Sistemleri
Tel: 202 85 39
eposta: demirbas@gazi.edu.tr
web:
Doç. Dr.
Ercan Nurcan YILMAZ
Enerji Sistemleri
SCADA - Akıllı şebekeler
Yenilenebilir enerji kaynakları
Bilgisayar programcılığı
Tel: 202 85 41
Doç. Dr.
Cemal YILMAZ
Akıllı Binalar ve Endüstriyel Otomasyon
Güç Sistemleri
Yapay zeka teknikleri
Tel: 202 85 51
eposta:cemal@gazi.edu.tr
web:
Doç. Dr.
M. Emin GÜVEN
Elektrik Makinaları
Güç Elektroniği
Tel: 202 85 24
eposta: meguven@gazi.edu.tr
web:
Doç.Dr.
Murat YÜCEL
Fiber optik Yükselteçler
Fiber optik Sensörler
Fiber optik Haberleşme Sistemleri
Tel: (90.312) 202 85 23
eposta: muyucel@gazi.edu.tr
web:
Doç. Dr.
Erdal IRMAK
Akıllı Şebekeler & Mikro Şebekeler
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Güç sistemleri
Tel: (90.312) 202 85 52
eposta: erdal@gazi.edu.tr
web:
Doç. Dr.
Nihat ÖZTÜRK
Elektrik Makinaları Denetimi
Güç Elektroniği
Bulanık Mantık ve Genetik Algoritmalar
Tel: (90.312) 202 85 30
Doç. Dr.
Necmi ALTIN
Güç Elektroniği
Kontrol Sistemleri
Elektrikli Taşıtlar
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Tel: (90.312) 202 89 21
eposta: naltin@gazi.edu.tr
web:
Doç. Dr.
Mustafa BURUNKAYA
Biyomedikal
Güç Elektroniği
Mikrodenetleyici
Tel: (90.312) 202 85 66
eposta:bmustafa@gazi.edu.tr
web:
Yrd. Doç. Dr.
H. Hüseyin SAYAN
Matematik
Uygulamalı Matematik
Bilgisayar Sistemleri
Tel: (90.312) 202 85 49
eposta: hsayan@gazi.edu.tr
Yrd. Doç. Dr.
Ali SAYGIN
Otomasyon
Güç Elektroniği ve Sürücü Teknolojileri
Elektrik Makinaları
Tel: (90.312) 202 85 29
eposta: asaygin@gazi.edu.tr
web:
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet DEMİRTAŞ
Güç Elektroniği
Güneş Panelleri ve Güneş Takip Sistemleri
Rüzgar Türbinleri
Tel: (90.312) 202 85 43
eposta: mehmetd@gazi.edu.tr
Yrd.Doç. Dr.
Yılmaz KORKMAZ
Elektromanyetik Alan Teorisi
Elektrik Makineleri, Tasarımı ve Kontrolü
Tel: (90.312) 202 85 27
eposta: ykorkmaz@gazi.edu.tr
web:
Yrd. Doç. Dr.
Orhan KAPLAN
Aktif güç filtresi
Reaktif güç kompanzasyonu
Elektrik makineleri
Tel: (90.312) 202 85 33
eposta: okaplan@gazi.edu.tr
web:
Arş. Gör. Dr.
Emre ÇELİK
Makine Öğrenmesi
Yapay Zeka Teknikleri
Elektrik Makinalarının Zeki Kontrolü
Tel: (90.312) 202 87 26
eposta: emrecelik@gazi.edu.tr
web:
Arş. Gör. Dr.
Meral Özasrlan YATAK
 

eposta: ozarslanm@gazi.edu.tr
web:

 

 

Arş. Gör. Dr.
Ayşe DEMİRHAN
 

eposta: ayseoguz@gazi.edu.tr
web:

 
Arş. Gör. Dr.
Eda Akman AYDIN 
 

eposta:edaakman@gazi.edu.tr
web:

 
Arş. Gör.
Alican TOPÇU
Güç elektroniği
Sinyal işleme
Tel: (90.312) 202 85 44
eposta: alicantopcu@gazi.edu.tr
web:
Arş. Gör.
Kayhan ÇELİK
Sinyal işleme
Görüntü işleme
Gömülü sistem programlama
Tel: (90.312) 202 85 45
eposta: kayhancelik@gazi.edu.tr
web: