Akademik Kadro
  Unvan, Ad, Soyad Çalışma Alanları İletişim
Prof. Dr.
Çetin ELMAS
Elektrik Makinaları
Sürücüler
Güç Elektroniği
Tel: 0 312 202 85 28
e-posta: celmas@gazi.edu.tr

 
 
Prof. Dr.
Güngör BAL
Elektrik Makinaları
Sürücüler
Güç Elektroniği
Tel: 0 312 202 85 20
e-posta: gunbal@gazi.edu.tr
 
 
Prof. Dr.
Mustafa ALKAN
Haberleşme
Tel: 0 312 202 85 55
eposta: alkan@gazi.edu.tr
 
 
Prof. Dr.
Ramazan BAYINDIR
(Rektör Yardımcısı)
Mikro Şebekeler
Akıllı Şebekeler
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Güç Sistemleri
Tel: 0 312 202 85 40
e-posta: bayindir@gazi.edu.tr
 
 
Prof. Dr.
Erol KURT
Kaos
Doğrusal-olmayan sistemler
Elektrik makineleri tasarımı
Elektromanyetik
Tel: 0 312 202 85 50
e-posta: ekurt@gazi.edu.tr
 
 
Prof. Dr.
İnan GÜLER
Biyomedikal
Tel: 0 312 202 85 63
e-posta: iguler@gazi.edu.tr
 
 
Prof. Dr.
Nihal Fatma GÜLER

Haberleşme 

Tel: 0 312 202 85 89
e-posta: fnguler@gazi.edu.tr
 
 
Prof. Dr.
Ömer Faruk BAY

Kontrol Sistemleri 

Bulanık Mantık

Tel: 0 312 202 85 82
e-posta: omerbay@gazi.edu.tr
 
 
Prof. Dr.
İbrahim SEFA
Güç Elektroniği
Elektrik Makinalarının Denetimi
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Tel: 0 312 202 85 25
 
 
Prof. Dr.
Mahir DURSUN
Elektrik Makinaları
Sürücüler ve Kontrolleri
Mekatronik, Robotik
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Tel: 0 312 202 85 26
 
 
Prof. Dr.
Şevki DEMİRBAŞ
(Dekan Yardımcısı)
Elektrik Makinaları Kontrolü
Güç Elektroniği
Güç Sistemleri
Tel: 0 312 202 85 39
e-posta: demirbas@gazi.edu.tr
 
 
Prof. Dr.
Murat YÜCEL
Fiber Optik Yükselteçler
Fiber Optik Sensörler
Fiber Optik Haberleşme
Tel: 0 312 202 85 23
 
 
Prof. Dr.
Erdal IRMAK

Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Akıllı ve Mikro Şebekeler
Bilişim Tekn. ve Bilgi Güvenliği

Tel: 0 312 202 85 52
 
 
Prof. Dr.
Nihat ÖZTÜRK
(Bölüm Başkanı)
Elektrik Makinaları Denetimi
Güç Elektroniği
Bulanık Mantık
Genetik Algoritmalar
Tel:  0 312 202 85 30
 
 
Prof. Dr.
Ercan Nurcan YILMAZ
Enerji Sistemleri
SCADA - Akıllı şebekeler
Yenilenebilir enerji kaynakları
Bilgisayar programcılığı
Tel: 0 312 202 85 41
 
 
Prof. Dr.
Cemal YILMAZ
Yapay Zeka Teknikleri
Akıllı Binalar
Endüstriyel Otomasyon
Güç Sistemleri
Tel: 0 312 202 85 51
e-posta: cemal@gazi.edu.tr
 
 
Prof. Dr.
Necmi ALTIN
Güç Elektroniği
Kontrol Sistemleri
Elektrikli Taşıtlar
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Tel: 0 312 202 89 21
 
 
Doç. Dr.
Mustafa BURUNKAYA
Biyomedikal
Güç Elektroniği
Mikrodenetleyici
Tel: 0 312 202 85 53
e-posta: bmustafa@gazi.edu.tr
 
 
Doç. Dr.
H. Hüseyin SAYAN
Matematik
Uygulamalı Matematik
Bilgisayar Sistemleri
Tel: 0 312 202 85 49
 

 

Doç. Dr.
Mehmet DEMİRTAŞ

(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Güç Elektroniği
Güneş Panelleri
Güneş Takip Sistemleri
Rüzgar Türbinler

Tel: 0 312 202 85 43
e-posta: mehmetd@gazi.edu.tr
 
 
Doç. Dr
Ali SAYGIN
Otomasyon
Güç Elektroniği
Sürücü Teknolojileri
Elektrik Makinaları
Tel:  0 312 202 85 29
 
 
Doç. Dr.
Orhan KAPLAN
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
Aktif güç filtresi
Reaktif güç kompanzasyonu
Elektrik makineleri
Tel: 0 312 202 85 33
 
 
Doktor Öğretim Üyesi
Yılmaz KORKMAZ
Elektromanyetik Alan Teorisi
Elektrik Makineleri Tasarımı
Tel: 0 312 202 85 27
e-posta: ykorkmaz@gazi.edu.tr
 
 
Doktor Öğretim Üyesi
Ayşe DEMİRHAN

Görüntü İşleme

Biyomedikal

Tel: 0 312 202 88 66
e-posta: ayseoguz@gazi.edu.tr
 
 
Arş. Gör. Dr.
Eda Akman AYDIN

Elektronik

Biyomedikal

Tel : 0 312 202 88 59
 
 
Arş. Gör. Dr.
Meral Özarslan YATAK
Bulanık Mantık
Kontrol Sistemleri
Tel: 0 312 202 88 58
e-posta: ozarslanm@gazi.edu.tr
 
 
Arş. Gör.
Kayhan ÇELİK

Enerji harmanlayıcılar
Elektromanyetik

Tel: 0 312 202 85 45
e-posta: kayhancelik@gazi.edu.tr
 
 
Arş. Gör.
Aynur KOÇAK
Elektronik, Haberleşme

Tel:
e-posta: aynurkocak@gazi.edu.tr

 

Arş. Gör.

Kezban KOÇ

Elektrik, Elektronik
Tel:
e-posta: kezbankoc@gazi.edu.tr
 
Arş. Gör.

Ferhat BODUR

Elektrik, Elektronik

Tel:
e-posta: ferhatbodur@gazi.edu.tr

 

Arş. Gör.
Özcan AKÇEŞME
Elektronik
Optoelektronik
Gömülü sistemler
Tel:
e-posta: ozcanakcesme@gazi.edu.tr
 
Öğr. Gör.
Furkan BALCI
Elektronik
Biyomedikal
Yapay Zeka
Tel:
e-posta: furkanbalci@gazi.edu.tr
 
YURTDIŞINDA AKADEMİK ÇALIŞMA YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Arş. Gör. 
Alican TOPÇU
University of Leeds, İngiltere
Güç elektroniği
Sinyal işleme
Tel: 202 85 44
e-posta: alicantopcu@gazi.edu.tr
 
 
EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. 
İlhami ÇOLAK

Emeklilik Tarihi:
12 / 03 / 2015

Elektrik Makinaları
Güç Sistemleri
Yenilenebilir Enerji

e-posta: ilhcol@gmail.com

Doç. Dr. 
Mehmet Emin GÜVEN

Emeklilik Tarihi:
20 / 02 / 2016

Elektrik Makinaları
Güç Elektroniği
e-posta: meguven@gazi.edu.tr