Akademik Kadro
  Unvan, Ad, Soyad Çalışma Alanları İletişim
Prof. Dr.
Çetin ELMAS
Elektrik Makinaları
Sürücüler
Güç Elektroniği
Tel: 0 312 202 85 28
e-posta: celmas@gazi.edu.tr

 
 
Prof. Dr.
Güngör BAL
Elektrik Makinaları
Sürücüler
Güç Elektroniği
Tel: 0 312 202 85 20
e-posta: gunbal@gazi.edu.tr
 
 
Prof. Dr.
Mustafa ALKAN
Haberleşme
Tel: 0 312 202 85 55
eposta: alkan@gazi.edu.tr
 
 
Prof. Dr.
Ramazan BAYINDIR
(Rektör Yardımcısı)
Mikro Şebekeler
Akıllı Şebekeler
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Güç Sistemleri
Tel: 0 312 202 85 40
e-posta: bayindir@gazi.edu.tr
 
 
Prof. Dr.
Erol KURT
Kaos
Doğrusal-olmayan sistemler
Elektrik makineleri tasarımı
Elektromanyetik
Tel: 0 312 202 85 50
e-posta: ekurt@gazi.edu.tr
 
 
Prof. Dr.
İnan GÜLER
Biyomedikal
Tel: 0 312 202 85 63
e-posta: iguler@gazi.edu.tr
 
 
Prof. Dr.
Nihal Fatma GÜLER

Haberleşme 

Tel: 0 312 202 85 89
e-posta: fnguler@gazi.edu.tr
 
 
Prof. Dr.
Ömer Faruk BAY

Kontrol Sistemleri 

Bulanık Mantık

Tel: 0 312 202 85 82
e-posta: omerbay@gazi.edu.tr
 
 
Prof. Dr.
İbrahim SEFA
Güç Elektroniği
Elektrik Makinalarının Denetimi
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Tel: 0 312 202 85 25
 
 
Prof. Dr.
Mahir DURSUN
Elektrik Makinaları
Sürücüler ve Kontrolleri
Mekatronik, Robotik
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Tel: 0 312 202 85 26
 
 
Prof. Dr.
Şevki DEMİRBAŞ
(Dekan Yardımcısı)
Elektrik Makinaları Kontrolü
Güç Elektroniği
Güç Sistemleri
Tel: 0 312 202 85 39
e-posta: demirbas@gazi.edu.tr
 
 
Prof. Dr.
Murat YÜCEL
Fiber Optik Yükselteçler
Fiber Optik Sensörler
Fiber Optik Haberleşme
Tel: 0 312 202 85 23
 
 
Prof. Dr.
Erdal IRMAK

Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Akıllı ve Mikro Şebekeler
Bilişim Tekn. ve Bilgi Güvenliği

Tel: 0 312 202 85 52
 
 
Prof. Dr.
Nihat ÖZTÜRK
(Bölüm Başkanı)
Elektrik Makinaları Denetimi
Güç Elektroniği
Bulanık Mantık
Genetik Algoritmalar
Tel:  0 312 202 85 30
 
 
Prof. Dr.
Ercan Nurcan YILMAZ
Enerji Sistemleri
SCADA - Akıllı şebekeler
Yenilenebilir enerji kaynakları
Bilgisayar programcılığı
Tel: 0 312 202 85 41
 
 
Prof. Dr.
Cemal YILMAZ
Yapay Zeka Teknikleri
Akıllı Binalar
Endüstriyel Otomasyon
Güç Sistemleri
Tel: 0 312 202 85 51
e-posta: cemal@gazi.edu.tr
 
 
Prof. Dr.
Necmi ALTIN
Güç Elektroniği
Kontrol Sistemleri
Elektrikli Taşıtlar
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Tel: 0 312 202 89 21
 
 
Doç. Dr.
Mustafa BURUNKAYA
Biyomedikal
Güç Elektroniği
Mikrodenetleyici
Tel: 0 312 202 85 53
e-posta: bmustafa@gazi.edu.tr
 
 
Doç. Dr.
H. Hüseyin SAYAN
Matematik
Uygulamalı Matematik
Bilgisayar Sistemleri
Tel: 0 312 202 85 49
 

 

Doç. Dr.
Mehmet DEMİRTAŞ

(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Güç Elektroniği
Güneş Panelleri
Güneş Takip Sistemleri
Rüzgar Türbinler

Tel: 0 312 202 85 43
e-posta: mehmetd@gazi.edu.tr
 
 
Doç. Dr
Ali SAYGIN
Otomasyon
Güç Elektroniği
Sürücü Teknolojileri
Elektrik Makinaları
Tel:  0 312 202 85 29
 
 
Doç. Dr.
Orhan KAPLAN
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
Aktif güç filtresi
Reaktif güç kompanzasyonu
Elektrik makineleri
Tel: 0 312 202 85 33
 
 
Doç. Dr.
Şaban ÖZDEMİR
Güç Elektroniği
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Tel: 
 
 
Doktor Öğretim Üyesi
Yılmaz KORKMAZ
Elektromanyetik Alan Teorisi
Elektrik Makineleri Tasarımı
Tel: 0 312 202 85 27
e-posta: ykorkmaz@gazi.edu.tr
 
 
Doktor Öğretim Üyesi
Ayşe DEMİRHAN

Görüntü İşleme

Biyomedikal

Tel: 0 312 202 88 66
e-posta: ayseoguz@gazi.edu.tr
 
 
Doktor Öğretim Üyesi
Eda Akman AYDIN

Nöroteknoloji
Beyin Bilgisayar Arayüzleri
İnsan Makine Arayüzleri
Örüntü Tanıma ve Yapay Zeka

Tel : 0 312 202 88 59
 
 
Doktor Öğretim Üyesi
Meral Özarslan YATAK
Bulanık Mantık
Kontrol Sistemleri
Tel: 0 312 202 88 58
e-posta: ozarslanm@gazi.edu.tr
 
 
Arş. Gör.
Kayhan ÇELİK

Enerji harmanlayıcılar
Elektromanyetik

Tel: 0 312 202 85 45
e-posta: kayhancelik@gazi.edu.tr
 
 
Arş. Gör.
Aynur KOÇAK
Elektronik, Haberleşme

Tel:
e-posta: aynurkocak@gazi.edu.tr

 

Arş. Gör.

Kezban KOÇ

Elektrik, Elektronik
Tel:
e-posta: kezbankoc@gazi.edu.tr
 
Arş. Gör.

Ferhat BODUR

Elektrik, Elektronik

Tel:
e-posta: ferhatbodur@gazi.edu.tr

 

Arş. Gör.
Özcan AKÇEŞME
Elektronik-Haberleşme
Optoelektronik
Gömülü sistemler
 
Öğr. Gör.
Furkan BALCI
Elektronik
Biyomedikal
Yapay Zeka
 
Arş. Gör.
Çağrı SUİÇMEZ
Yapay Zeka
Elektrik Tesisleri
Elektronik
 
Arş. Gör.
Rümeysa ÖZER
Elektrik, Elektronik
 
YURTDIŞINDA AKADEMİK ÇALIŞMA YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Arş. Gör. 
Alican TOPÇU
University of Leeds, İngiltere
Güç elektroniği
Sinyal işleme
Tel: 202 85 44
e-posta: alicantopcu@gazi.edu.tr
 
 
EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. 
İlhami ÇOLAK

Emeklilik Tarihi:
12 / 03 / 2015

Elektrik Makinaları
Güç Sistemleri
Yenilenebilir Enerji

e-posta: ilhcol@gmail.com

Doç. Dr. 
Mehmet Emin GÜVEN

Emeklilik Tarihi:
20 / 02 / 2016

Elektrik Makinaları
Güç Elektroniği
e-posta: meguven@gazi.edu.tr