Bütünleme Sınavları Başvuruları ve Uygulama Esasları Duyurusu - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Duyurular

Pandemi dönemi akademik takvimine uygun olarak bütünleme sınavları 04-07 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Öğrencilerimizin bütünleme sınavına girebilmeleri için Üniversitemiz Senatosu’nca alınan 16/04/2020 Tarih ve 2020/35 sayılı Senato Kararının 12. Maddesi gereğince;

“Madde 12: Pandemi nedeniyle ayrıca bir yaz okulu olmamasından dolayı önlisans ve lisans programlarında 2019-2020 Güz yarıyılında ders kaydı yaptırmış, devam zorunluluğunu almış ancak başarısız (FF ve FD) olmuş öğrenciler ile Bahar yarıyılında ders kaydını yaptırmış ve başarısız (FF ve FD) olmuş öğrencilere başarısız oldukları derslerden bütünleme sınav hakkı verilmesine karar verilmiştir.”

şartlarını sağlamalıdır.

Yukarıda verilen ilgili maddedeki şartları sağlayan öğrencilerimiz için akademik takvimde belirtilen tarihler ve esaslar çerçevesinde girecekleri bütünleme sınavları ile ilgili olarak başvuru tarihleri, başvurunun nasıl yapılacağı ve sınav takvimi  “Yoğunlaştırılmış Eğitim Dönemi” sonunda ilan edilecektir.

Bütünleme sınavları ile ilgili ders sayısı sınırlaması yoktur. Her öğrenci şartlara uygun istediği sayıda dersten bütünlemeye girebilmektedir.

Ayrıca Mühendislik tamamlama öğrencilerinin ders dönemlerinde kayıt olunmuş ve başarısız oldukları (FF, FD, DD ve DC notu ile) derslerden bütünleme sınavlarına girme hakları vardır.

2019-2020 Pandemi Süreci Akademik Takvim