Çift Anadal Yönergesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Çift Anadal Yönergesi

Üniversite Senatosunun 07/06/2018 tarihli toplantısında 2018/56 sayılı karar ile kabul edilen "Gazi Üniversitesi Çift AnaDal Programı Yönergesi"  aşağıdaki ektedir.

çiftanadal