Bölümümüz hocalarından Doc. Dr. Mahir DURSUN Madrid İspanya da düzenlenen 20-21 Temmuz 2015 tarihli International Conferance on Advances in Mechanics Engineering(ICAME 2015) konferansında excellent keynote speech ödülü almıştır.