Elektrik makinaları ve sürücüleri grubu - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik makinaları ve sürücüleri grubu
Bu grup; elektrik makinalarının tasarımı, modellenmesi, simülasyonu ve denetimi üzerine araştırma çalışmaları yapmaktadır.
 
Grupta yer alan araştırmacılar:
Prof. Dr. Güngör BAL
Prof. Dr. Şevki DEMİRBAŞ
Prof. Dr. Nihat ÖZTÜRK
Doktor Öğretim Üyesi Orhan KAPLAN
Doktor Öğretim Üyesi Selim ÖNCÜ
Dr. Sertaç BAYHAN
Arş. Gör. Emre ÇELİK
Arş. Gör. Mehmet ÖZKAN
Öğr. Gör. Hikmet FİDANBOY
Dr. İlhan GARİP
 
Gruba ait olan ARGE laboratuvarında bulunan bazı elektrik makinaları:
Fırçasız DC motor
Kalıcı mıknatıslı senkron motor
Anahtarlamalı relüktans motor
Asenkron motor
Senkron makina
Çift uyartımlı asenkron makina
Ultrasonik motor
Eddy akımı freni
Toz fren
AA ve DA güç kaynakları
8-kanallı dijital osiloskop
Power analyser
 
Grubun Science Citation Index Yayınları (2013 ve sonrası)
  • Ozdemir, S.; Altin, N.; Sefa, I.; Bal, Gungor. “PV Supplied Single Stage MPPT Inverter for Induction Motor Actuated Ventilation Systems” Elektronika Ir Elektrotechnika, Volume: 20, Issue: 5, Pages: 116-122, 2014
  • Bal, Gungor; Daldal, Nihat,” Design and Implementation of a Message Sending System Over Power Lines” Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Volume: 2, Pages: 415-424, 2014
  • Uygun, D.; Bal, G.; Sefa, I., “Linear Model of a Novel 5-Phase Segment Type Switched Reluctance Motor” Elektronika Ir Elektrotechnika, Volume: 20, Issue: 1, Pages: 3-7, 2014
  • Bal, Gungor; Oncu, Selim, “Effects of a current transformer's magnetizing current on the driving voltage in self-oscillating converters”  Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, Volume: 22, Issue: 1, Pages: 191-201, 2014
  • Bal, Gungor; Oncu, Selim, Self-Oscillated Induction Heater for Absorption Cooler, Elektronika Ir Elektrotechnika, Volume: 20, Issue: 1, Pages: 45-48, 2013
  • Uzun, Y; Demirbas, S; Kurt, E, “Implementation of a New Contactless Piezoelectric Wind Energy Harvester to a Wireless Weather Station, Elektronika Ir Elektrotechnika, Volume: 20, Issue: 1, Pages: 45-48, 2014
  • Ozturk, Nihat; Celik, Emre, “An educational tool for the genetic algorithm-based fuzzy logic controller of a permanent magnet synchronous motor drive” International Journal Of Electrical Engineering Education, Volume: 51, Issue: 3, Pages: 218-231, 2014
  • Bayhan, Sertac, “ LabVIEW-based Remote Laboratory Experiments for a Multi-mode Single-Leg Converter” Journal of Power Electronics, Volume: 14, Issue: 5, Pages: 1069-1078, 2014