Elektrik makinaları ve sürücüleri grubu

Bu grup; elektrik makinalarının tasarımı, modellenmesi, simülasyonu ve denetimi üzerine araştırma çalışmaları yapmaktadır.

Dr. İlhan GARİP
 
Gruba ait olan ARGE laboratuvarında bulunan bazı elektrik makinaları:
Fırçasız DC motor
Kalıcı mıknatıslı senkron motor
Anahtarlamalı relüktans motor
Asenkron motor
Senkron makina
Çift uyartımlı asenkron makina
Ultrasonik motor
Eddy akımı freni
Toz fren
AA ve DA güç kaynakları
8-kanallı dijital osiloskop
Power analyser
 
Grubun Science Citation Index Yayınları (2013 ve sonrası)

Ozdemir, S.; Altin, N.; Sefa, I.; Bal, Gungor. “PV Supplied Single Stage MPPT Inverter for Induction Motor Actuated Ventilation Systems” Elektronika Ir Elektrotechnika, Volume: 20, Issue: 5, Pages: 116-122, 2014

Bal, Gungor; Daldal, Nihat,” Design and Implementation of a Message Sending System Over Power Lines” Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Volume: 2, Pages: 415-424, 2014

Uygun, D.; Bal, G.; Sefa, I., “Linear Model of a Novel 5-Phase Segment Type Switched Reluctance Motor” Elektronika Ir Elektrotechnika, Volume: 20, Issue: 1, Pages: 3-7, 2014

Bal, Gungor; Oncu, Selim, “Effects of a current transformer's magnetizing current on the driving voltage in self-oscillating converters”  Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, Volume: 22, Issue: 1, Pages: 191-201, 2014

Bal, Gungor; Oncu, Selim, Self-Oscillated Induction Heater for Absorption Cooler, Elektronika Ir Elektrotechnika, Volume: 20, Issue: 1, Pages: 45-48, 2013

Uzun, Y; Demirbas, S; Kurt, E, “Implementation of a New Contactless Piezoelectric Wind Energy Harvester to a Wireless Weather Station, Elektronika Ir Elektrotechnika, Volume: 20, Issue: 1, Pages: 45-48, 2014

Ozturk, Nihat; Celik, Emre, “An educational tool for the genetic algorithm-based fuzzy logic controller of a permanent magnet synchronous motor drive” International Journal Of Electrical Engineering Education, Volume: 51, Issue: 3, Pages: 218-231, 2014

Bayhan, Sertac, “ LabVIEW-based Remote Laboratory Experiments for a Multi-mode Single-Leg Converter” Journal of Power Electronics, Volume: 14, Issue: 5, Pages: 1069-1078, 2014