Duyurular

ISG-302 (İş Sağlığı ve Güvenliği 2) dersini almak isteyen öğrenciler için +2 krediye
kadar ders seçme hakkı tanınacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin Öğrenci İşleri bürosuna
danışmanlarının adı, soyadı ve ünvanını yazarak  06.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar
dilekçe vermeleri gerekmektedir.