Duyurular

İşyeri Eğitimi dersini alacak öğrencilerimizin dikkatine

İşyeri Eğitimi Yönergesi 15. Maddesi “Öğrenciler, İşyeri Eğitimini aldığı dönemde devam mecburiyeti olan başka ders veya dersleri alamaz” kapsamında Mezuniyet Tezi ve Mühendislik Tasarımı dersleri uygulamalı dersler olup, devam mecburiyeti vardır.

“Mezuniyet Tezi” veya “Mühendislik Tasarımı” dersleri “İşyeri Eğitimi” ile birlikte alınamaz.

İşyeri Eğitimi Yönergesi 14. Maddesi “İşyeri Eğitiminin ders kredisi olarak değerlendirilmesinde 5 saat Teorik 15 saat Uygulama olmak üzere toplam 20 saat üzerinden, 12 Kredi ve 18 AKTS Kredisi esas alınır.” kapsamında İşyeri Eğitimi alan öğrencilerimiz devam zorunluğunu yerine getirmiş olması şartı ile daha önceki dönemlerden tekrara kalmış olduğu derslerden (12*0,3) 4 veya 5 krediye kadar teorik dersler alabilir.

“İşyeri Eğitimi alan öğrencilerimiz devam zorunluğunu yerine getirmiş olması şartı ile daha önceki dönemlerden tekrara kalmış olduğu derslerden (12*0,3) 4 veya 5 krediye kadar teorik dersler alabilir.”