Lisansüstü Ders Listesi (Mayıs 2019 sonrası kayıt yaptıranlar için)

TEMEL ŞARTLAR:

Tezli Yüksek Lisans programı en az 120 AKTS'den ve Doktora programı ise en az 240 AKTS'den oluşur. Her iki programda da bu kredi yüklerini tamamlayabilmek için: 

 • "Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik" dersi ile "Seminer" dersi dahil en az 8 (sekiz) ders alınır. ("Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik" dersi yüksek lisans sürecinde alınmış ise Doktorada alınmaz, bu ders yerine kredi yükünü tamamlamak için fazladan lisansüstü ders alınabilir).
   
 • Alınan 8 dersin kredi yükü toplamının en az 60 AKTS olması gerekir. 60 AKTS tamamlanamamış ise fazladan lisansüstü ders alınır.
   
 • Tezli Yüksek Lisans Programında geriye kalan 60 AKTS, ders dönemi tamamlandıktan sonra alınan "Tez Çalışması (30 AKTS)" dersleri ile tamamlanır. 
   
 • Doktora programında geriye kalan 180 AKTS, ders dönemi tamamlandıktan sonra alınan "Yeterlik Sınavı (25 AKTS)", "Tez Hazırlık (5 AKTS)" ve "Tez Çalışması (30 AKTS)" dersleri ile tamamlanır. 
   
 • Bir yarıyılda 40 AKTS'den fazla ders alınamaz.

 

A) ZORUNLU DERSLER (TEZLİ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA)

 

 • Z5111330  Elektrik Elektronikte Yapay Zeka Uygulamaları   (9 AKTS) (Yüksek Lisansta alınmış ise Doktorada bu dersi alma zorunluluğu aranmaz ve kredi yükünü tamamlamak için bu ders yerine seçmeli ders alınır).
   
 • Seminer (5 AKTS)
   
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (6 AKTS) (Yüksek Lisansta alınmış ise Doktorada alınmaz ve kredi yükünü tamamlamak için bu ders yerine seçmeli ders alınır).

 

B) SEÇMELİ DERSLER (TEZLİ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA)

[Web Sürümü (Aşağıdadır)]     [PDF Sürümü]     [Excel Sürümü]
 

Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

Teorik

Uyg.

Lab.

AKTS

Güz/Bahar

S5331330

Akıllı Şebekeler ve Uygulamaları

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5361330

Akıllı Şebekelerde Arıza Analizi ve Koruma

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5381330

Biyomedikal Mühendislikte İleri Konular

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5391330

Biyomedikal Sistemler

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5071330

Doğrusal Kontrol Sistemleri

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5091330

Elektrik Makinalarının Benzetimi

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5081330

Elektrik Elektronik Müh. İçin Yüksek Matematik I

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5041330

Elektrik Makinalarının Vektör Kontrolü

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5261330

Elektromanyetik Alanların Bilgisayar Destekli Analizi

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5021330

Fiber Optik Algılama Teknikleri

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5101330

Güç Kalitesinin Düzenlenmesi ve Güç Filtreleri

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5051330

Güç Kalitesi ve İyileştirme Yöntemleri

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5281330

İleri Robot Teknolojileri I

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5371330

Kritik Yükler ve Kesintisiz Güç Kaynakları

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5061330

Mikrodenetliyici ve Gömülü Sist. İleri Düzey Uygulamalar

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5141330

Mobil ve Kişisel Haberleşme Sistemleri

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5341330

Modern Güç Sistemleri ve Mikroşebeke Uygulamaları

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5131330

Özel Elektrik Motorları ve Sürücüleri

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5031330

Tıp Elektroniğinde Özel Konular

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5401330

Uluslararası Standartlara Göre Proje Yönetimi

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5271330

Yeni Nesil İnternet Teknolojileri ve Güvenliği

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5011330

Yenil. Enerji Kaynakları ve Şebeke Arayüzleri

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5171330

Akıllı Sensörler ve Temel Uygulamaları

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5121330

Bulanık Mantık Denetleyicileri

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5301330

Dağıtık Üretim Sistemleri ve Şebeke Bağlantıları

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5211330

Elektrik Elektronik Müh. İçin Yüksek Matematik II

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5231330

Elektrik Enerjisi Sistemleinin Analizi ve Modellenmesi

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5221330

Elektrik Sistemlerinde Kaos

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5181330

Elektrikli Taşıtlar

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5421330

Görüntü İşleme Teknikleri

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5321330

Güç Sistemlerinin Modellenmesi ve Simülasyonu

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5251330

İleri Endüstriyel Otomasyon Sist. ve Kont.Tek.

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5241330

İleri Robot Teknolojileri II

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5411330

Mikroşebeke Tasarım ve Optimizasyon Teknikleri

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5201330

Optik Yükselteçler ve Temel Uygulamaları

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5161330

Özel İnvertörler

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5311330

Rüzgar Türbinlerinde Enerji Dönüşümü

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5151330

Sayısal Kontrol

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5191330

Siber Güvenlik, Kritik Alt Yapılar ve Savunma Sistemleri

3

0

0

8

Güz/Bahar

S5351330

Yumuşak Anahtarlama Teknikleri

3

0

0

8

Güz/Bahar

YENİ

Meta Sezgisel Algoritmalar ve Uygulamaları

3

0

0

8