MÜDEK Komisyonları

 

 

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜDEK KOMİSYONLARI

 

 

M1- MÜDEK KOORDİNASYON KOMİSYONU

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR

Üye

Prof. Dr. İnan GÜLER

Üye

Prof. Dr. Ömer Faruk BAY

Üye

Prof. Dr. Çetin ELMAS

Üye

Prof. Dr. İbrahim SEFA

Üye

Doç. Dr. Mahir DURSUN

Üye

Doç. Dr. Şevki DEMİRBAŞ

Üye

Prof. Dr. Nihal Fatma GÜLER

Üye

Prof. Dr. Erol KURT

Üye

Prof. Dr. Güngör BAL

Üye

Prof. Dr. Mustafa ALKAN

 

M2- EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. İnan GÜLER

Üye

Prof. Dr. Ömer F. BAY

Üye

Prof. Dr. İbrahim SEFA

Üye

Doç. Dr. Ercan N. YILMAZ

Üye

Doç. Dr. Nihat ÖZTÜRK

Üye

Dr. Meral ÖZARSLAN YATAK

 

M3- ÖLÇME DEĞERLENDİRME, KALİTE VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOMİSYONU

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Ömer Faruk BAY

Üye

Doç. Dr. Murat YÜCEL

Üye

Doç. Dr. Hasan Hüseyin SAYAN

Üye

Doç. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ 

Üye

Dr. Ayşe DEMİRHAN

 

M4- ALTYAPI VE DÜZENLEME KOMİSYONU

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Çetin ELMAS

Üye

Doç. Dr. Mustafa BURUNKAYA

Üye

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz KORKMAZ

Üye

Dr. Emre ÇELİK

 

M5- ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. İbrahim SEFA

Üye

Doç. Dr. Erdal IRMAK

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ali SAYGIN

Üye

              Arş. Gör. Alican TOPÇU

 

M6- STAJ KOMİSYONU

Komisyon Başkanı

Doç. Dr. Mahir DURSUN

Üye

Doç. Dr. Mustafa BURUNKAYA

Üye

Yrd. Doç. Dr. Orhan KAPLAN

Üye

Dr. Ayşe DEMİRHAN

Üye

Arş. Gör. Kayhan ÇELİK

 

M7- MEZUNİYET VE MEZUNLARI İZLEME KOMİSYONU

Komisyon Başkanı

Doç. Dr. Şevki DEMİRBAŞ

Üye

Doç. Dr. Cemal YILMAZ

Üye

Yrd. Doç. Dr. Orhan KAPLAN

Üye

Arş. Gör. Emre ÇELİK

 

M8- DENKLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Nihal Fatma GÜLER

Üye

Doç. Dr. Cemal YILMAZ

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ali SAYGIN

 

M9- MEVLANA, ERASMUS, FARABİ KOMİSYONU

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Erol KURT

Üye

Prof. Dr. Güngör BAL

Üye

Yrd. Doç. Dr. Orhan KAPLAN

 

M10-MÜHENDİSLİK TASARIMI VE MEZUNİYET TEZ KOMİSYONU

Komisyon Başkanı

            Prof. Dr. Güngör BAL

Üye

            Doç. Dr. Şevki DEMİRBAŞ

Üye

Doç. Dr. Necmi ALTIN

Üye

Yrd. Doç. Dr. Orhan KAPLAN

 

M11-ÖĞRENCİ KOMİSYONU

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR

Üye

Doç. Dr. Şevki DEMİRBAŞ

Üye

Doç. Dr. Cemal YILMAZ

Üye

Öğrenci Temsilcileri

 

M12- İÇ-DIŞ PAYDAŞLAR VE SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ALKAN

Üye

Prof. Dr. Erol KURT

Üye

Doç. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ

Üye

Dr. Eda AKMAN AYDIN

 

 

 KOMİSYONLARIN GÖREVLERİ

M1 MÜDEK Akreditasyon ve Koordinasyon Komisyonu:

Başta MÜDEK kriterleri olmak üzere Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları’nın sağlanabilmesi için komisyonların oluşturulması ve birbirleri arasındaki koordinasyonlarının sağlanması bu komisyonun görevleri içerisindedir. Ayrıca MÜDEK Değerlendirme Takımına takdim edilecek öz değerlendirme raporunun hazırlanması da yine bu komisyonun görevleri arasındadır.

M2 Eğitim-Öğretim Komisyonu:

Bu komisyonun amacı başta MÜDEK ölçütleri doğrultusunda bölümün lisans programının müfredatını düzenlenmesi olmak üzere Bölüm Akademik Kuruluna gündemdeki konular ile ilgili müfredat uyumluluğu açısından görüş bildirmektir.

M3 Ölçme ve Değerlendirme, Kalite ve Sürekli İyileştirme Komisyonu:

Bu komisyonun görevi; bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulamak, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından incelemek ve sürekli gelişme mantığı içinde Bölüm Kuruluna görüş belirtmektir.

M4 Alt Yapı ve Düzenleme Komisyonu:

Bu komisyonun amaçlarından birisini bölümün donanım ve yazılım alt yapısının kayıt altına alınarak MÜDEK kriterleri doğrultusunda geliştirilip güncellenmesi oluşturmaktadır. Ayrıca Bölüm Akademik Kurulunun istek ve görüşleri doğrultusunda donanım ve yazılım ihtiyaçlarının belirlenip tedarik edilmesi yönündeki çalışmalar da bu amaçlar arasındadır. Ayrıca bu komisyon, hem bölüm yönetim kurulunda hem de bölüm akademik kurulunda alınan kararların gerektiğinde alt yapıya uygunluğu konusunda görüş bildirir.

M5 Üniversite ve Sanayi İşbirliği Komisyonu

Bu komisyonun görevi Bölüm İşyeri Eğitimi dersi faaliyetlerini İşyeri Eğitimi Yönergesine uygun olarak yürütmektir. Ayrıca, paydaşlarla gerçekleştirilecek toplantıları düzenlemek, mezun öğrencilerimizle bağlantıyı sağlamak, Kariyer Günleri seminerlerini ve diğer seminerleri organize etmek, çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve MÜDEK Değerlendirme Takımına sunulmak üzere gerçekleştirdikleri etkinlikleri belgelemektir.  Eğitim Öğretim dönemi içirişinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından organize edilecek bilimsel ve sosyal içerikli Seminer, Konferans ve Toplantı gibi organizasyonlar düzenlenmesi ve koordinasyonunda bölüm başkanlığına yardımcı olur.

M6 Staj Komisyonu

Staj komisyonu Teknoloji Fakültesi’nin Genel Staj Esaslarının yer aldığı yönerge doğrultusunda, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapmaları gereken stajın incelenmesini yapar. Öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol eder. Bölüm Akademik Kurulu’na öğrenci stajları ile ilgili konularda görüş bildirir.

M7 Mezuniyet ve Mezunları İzleme Komisyonu:

Eğitim dönemini başarıyla tamamlamış ve mezuniyete hak kazanan öğrencilerin durumlarının incelenmesi ve mezuniyet kararlarının alınması Mezuniyet Komisyonu tarafından yapılır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin transkriptleri komisyon tarafından incelenir ve eğitim planını başarıyla tamamlamış öğrencilerin mezuniyetine karar verilir.

M8 Denklik Muafiyet ve İntibak Komisyonu:

Denklik Muafiyet ve İntibak Komisyonu Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne kurumlar arası veya birim içi yatay ya da dikey geçiş yapan öğrencilerin sınıf intibaklarını yapar. Ayrıca öğrencinin daha önce devam ettiği yükseköğretim kurumunda geçtiği dersleri eşdeğerlerinin yerine saydırılması ve ders muafiyetlerinin düzenlenmesi de bu komisyonun görevleri arasındadır. Bu görevleri yerine getirirken komisyon Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin sınıf intibakları ve ders muafiyetleri ile ilgili esasları uygular.

M9 Mevlana, Erasmus, Farabi Komisyonu:

Mevlana, Erasmus ve Farabi gibi öğrenci ve öğretim üyesi değişim programını yürütmek, ikili ilişkileri artırmak, ders uyumlarını ve geri dönen öğrencilerin ders geçme notların dönüşümünün gerçekleştirmek, bu programdaki öğrencilerin problemlerine çözüm bulmaya çalışmak, gelen öğrencilerin uyumu ve problemlerinin çözümüne kakı vermek, ilgili yazışmaları yapmak.

M10 Mühendislik Tasarımı ve Mezuniyet Tezi Komisyonu:

Bu komisyon Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Mühendislik Tasarımı ve Mezuniyet Tezi derslerinin organizasyonu ile yükümlüdür. Mühendislik Tasarımı ve Mezuniyet Tezi konularının ilan edilmesi, öğrenciler ile ödev danışmanları arasındaki koordinasyonun sağlanması, Bitirme Ödevi sınavlarının jürilerinin ilanı ve organizasyonu da bu komisyonun görevleri arasındadır.

 

 

M11 Öğrenci Komisyonu:

Öğrenci Komisyonu öğrencilerin birinci sınıftan son sınıfa kadar aktif bir danışmanlık hizmeti alabilmeleri için gerekli çalışmaları organize eder. Komisyon öğrencilerin ders içi ve ders dışı problemlerinin birebir görüşmelerle ele alındığı toplantılar düzenler. Ayrıca gerektiğinde Bölüm Akademik Kurulu’nda öğrenciler ile ilgili konularda görüş bildirir.

 

M12 İç-Dış Paydaşlar ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu:

Bu komisyon öncelikle bölümün hem iç hem de dış paydaşlarla gerçekleştireceği toplantıları düzenlemekle yükümlüdür. Bu toplantılar sayesinde bölümün program çıktılarına uygunluğunun iç ve dış paydaşlarca da sorgulanmasını sağlanmış olur.

Komisyon ayrıca mezun öğrencilerimizle bağlantıların sağlanması ve mevcut öğrenciler için Kariyer Günleri Seminerleri gibi teknik organizasyonların düzenlemesini üstlenir. Komisyon görevleri içerisinde sadece teknik seviyede çalışmaların değil sosyal sorumluluk projelerinin de yürütülmesi yer almaktadır. Bu etkinliklerin belgelendirilerek dokümantasyonunun sağlanması da bu komisyonun görevleri arasındadır.