Mühendislik Tasarımı Uygulama Esasları

Amaç:

Mühendislik Tasarımı dersinin amacı, öncelikle mühendislik tasarımı kavramı ve tasarım unsurlarını öğretmektir. Bu kapsamda genel olarak tasarım süreci, tasarım faaliyetleri ve tasarım geliştirme süreçlerinin tanıtılması ve öğretilmesi amaçlanmaktadır. Elektrik Elektronik Mühendisi adaylarının her birinin mesleğiyle ilgili konularda bir tasarım geliştirebilme, grup çalışması yapabilme, sözlü ve poster sunumları hazırlayarak sunum ve kendini ifade edebilme yeteneği, bilgi ve becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu ders içinde hazırlanacak tasarım çalışmalarının, öğrencilerin lisans mezuniyet projeleri için ön araştırma ve yöntem belirleme aşamalarını oluşturması ve böylelikle mezuniyet projesine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Bölümümüz ders planında; “Mühendislik Tasarımı” dersi 3. Sınıf Bahar Döneminde (6. Yarıyıl), “Mezuniyet Projesi” dersi ise 4. Sınıf Güz ve Bahar Dönemlerinde (7 ve 8. Yarıyıllar) açılmaktadır. Mezuniyet Projesi, Mühendislik Tasarımı dersinin devamı niteliğinde olup iki dersin aynı dönem içerisinde alınması mümkün değildir. Ayrıca öğrencilerin Mezuniyet Projesi ve Mühendislik Tasarımı derslerini aynı Öğretim Elemanından almış olmaları gerekmektedir.

Uygulama Esasları:

  • İlgili yarıyılda öğretim elemanlarının önerdiği çalışma konuları, komisyon tarafından ilan edilir.

  • Her öğretim elemanına öğrenci dağılımı olabilmesi için öğretim elemanlarının kontenjanları bölüm akademik kurulunda belirlenir.

  • Öğrenciler tarafından, önerilen konular da dikkate alınarak Mühendislik Tasarımı dersini alacakları Öğretim Elemanı seçimi yapılır.

  • Öğrenciler, tercih ettikleri öğretim elemanları ile birlikte konu belirleme formunu doldurup imzaladıktan sonra, ilgili dönemin ders başlangıç tarihinden itibaren iki hafta içinde Bölüm Başkanlığına teslim eder.

  • Ders ekle/bırak haftasında, Mühendislik Tasarımı dersi için konu ve öğretim elemanı belirleme sürecinin tamamlanmış olması gerekir.

  • Öğrenciler, her bir Öğretim Elemanı tarafından belirlenen gün ve saatte haftalık çalışmalarını sözlü ve/veya yazılı rapor halinde sunar.

  • Ara sınav haftası içerisinde, öğrenci tarafından hazırlanan yazılı dönem içi raporu dersin Öğretim Elemanına teslim edilir.

  • Öğrenci, Mühendislik Tasarımı dersi kapsamında yapmış olduğu çalışmaları ve Mezuniyet Projesi ile ilgili öneri ve hazırlıklarını, ilgili Eğitim Öğretim döneminin son haftasında dersin Öğretim Elemanına sözlü olarak sunum yapar.

  • Dönem Sonu sınavlarının ilk haftası içinde, öğrenci tarafından hazırlanan yazılı dönem sonu raporu ilgili Öğretim Elemanına teslim edilir.