Önemli Tarihler - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Önemli Tarihler

Enstitümüz 29/08/2018 tarih ve 30/22 sayılı yönetim kurulu kararı ile ders saydırma, üniversite dışından ders alma ve danışman değişikliği talepleriyle ilgili işlemlerin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde kalite ve sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında iş akışının düzenli yürüyebilmesi için aşağıdaki zaman aralıklarında yürütülmesi kararı alınmıştır. 

Bu konulardaki taleplerin  aşağıdaki belirlenen tarih aralıklarında Enstitümüze yapılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.

 

10 EYLÜL 2018 – 12 EKİM 2018 :     Ders Saydırma Talepleri (Form-2)

10 EYLÜL 2018 – 05 EKİM 2018 :     Üniversite Dışından Ders Alma Talepleri (Dilekçe 1)

28 EYLÜL 2018 (En geç):                  Danışman Değişikliği Talebi (Form-5)

NOT - Ders Saydırma ve Üniversitemiz dışından ders alma talepleri, öncelikle danışman onayı ve ilgili Ana Bilim Dalının Lisansüstü Eğitim Komisyonunun görüşü, Ana Bilim Dalı Başkanlığının onayı ile Enstitümüze iletilmelidir.