Türkiye Elektrik Şebekesi ve Piyasasının İşletilmesi
15 Aralık 2017 02:03

Bölümümüz 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik "Türkiye Elektrik Şebekesi ve Piyasasının İşletilmesi" konulu seminer verildi. Doç. Dr. Erdal Irmak tarafından organize edilen seminere konuşmacı olarak TEİAŞ İşletme Dairesi ve Milli Yük Tevzi Merkezinde Baş Mühendis olarak görev yapan Merden YEŞİL katıldı. Seminerde temel olarak aşağıdaki konular üzerinde duruldu:

  • 400 kV Yüksek Gerilim Hatlarının Mevcut Durumu

  • İletim Hatlarının İşletilmesi

  • 31 Mart 2015 Sistem Çökmesi (Black Out) ve Yeniden Toparlama (Black Start) süreci

  •  İletim Hatlarında Özel Durumlar (Aşırı Yüklenme, Kısa Devre, Buz Yükü vb.)

  • Güneş ve Rüzgar Enerji Santrallerinin Şebeke Etkileri

  • Gün Öncesi Piyasa, Dengeleme Piyasası

  •  Avrupa Şebekesi Entegrasyonu

  • Yüksek Doğru Gerilimde İletim ve TEİAŞ Çalışmaları

  • İletim Şebekesinin ve Türkiye Güç Sisteminin Geleceği