Akıllı şebekeler grubu

Elektrik makinaları ve sürücüleri grubu

Alternatif Enerjiler Araştırma Grubu (ALENAG)