Tanıtım - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tanıtım

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü alanında temel mühendislik bilim ilkelerini konu alan ve teorik ve uygulamalı elektrik ve elektronik eğitimini lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde vermeyi amaç edinen bir bölümdür.

Bu itibarla, ülkemizde ve dünyada elektrik ve elektronik alanındaki güncel bilim ve teknolojiyi takip edebilen, çözümleme ve uygulama yeteneklerine sahip mühendisler yetiştirmek bölümümüzün temel hedefidir. Bu hedef uyarınca bilim ve teknolojik yeniliklerin yurdumuzun ve bütün insanlığın hizmetine katkı sağlayacak şekilde uygulanması için bölümümüzdeki mevcut  laboratuarlardan faydalanıldığı kadar sanayimizin imkanlarından da faydalanılmaktadır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü; temel mühendislik kavramlarının yanında elektrik ve elektronik devre ve sistemlerinin tasarım ve analizi, haberleşme sistemleri, elektrik tesisleri, elektrik makineleri ve otomasyon sistemleri konularında eğitim-öğretim vermektedir.

Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümüne hem genel liselerden hem de ilgili alanda eğitim veren meslek lisesi ve özellikle teknik liselerden öğrenci alınmaktadır. Meslek liselerinden gelen öğrencilerin bir yıllık bir bilimsel hazırlık eğitimine tabi tutulmaktadır. YÖK tarafından 2010-2011 öğretim yılında uygulanmasına karar verilen bu programda, meslek liselerinden gelen öğrencilere Matematik, Fizik ve Kimya derslerinden genel lise seviyesinde bir eğitim verilmektedir.

Bölümümüzün lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisi ünvanı verilir. Mezunlarımız elektrik tesisleri, elektrik makinaları, elektronik ve haberleşme konularında tasarım ve çözümleme yeteneğinin yanı sıra, uygulamalı endüstriyel otomasyon ve kontrol konularında bilgi ve beceri kazanmaktadırlar.

Program Yeterliliklerimiz özetlenirse;

• Kendi dalları ve diğer doğa bilimlerine ilişkin mühendislik konularında yeterli altyapıyı edinme; sözkonusu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için özümseyip kullanabilme becerisi,

• Mühendislik alanlındaki bilimsel sorunları saptama, tanımlama, modelleme ve çözme becerisini edinme,

• Elektriksel bir sistemi, onun elemanlarını çözümleme ve tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,

• Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme,

• Deney tasarlama, ifa etme, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,

• Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

• Disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni,

• Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisi,

• Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi,

• Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme,

• Proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma,

• Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma,

• Girişimci ve yenilikçi ruha sahip, aktif biri olma.

Bölüm imkanları

Bölümde kablolu ve kablosuz internet bağlantısı mevcuttur. Her bahar döneminde bölüm yönetimince belirlenen teknik ve endüstriyel kuruluşlara teknik geziler düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin kurmuş olduğu farklı öğrenci toplulukları bünyesinde öğrencilerin çeşitli faaliyetler düzenlemeleri teşvik edilmektedir. Sportif faaliyetlere istekli öğrenciler de bölüm spor faaliyetlerinde yer almaktadır.

Mezunların İş İmkanları

Mezunlarımız elektrik, elektronik ve enerji alanlarındaki danışmanlık firmalarında çalıştığı gibi Ar-Ge faaliyeti gerektiren bütün sahalarda görev almaktadırlar. Belediyeler, Atom Enerjisi Kurumu, TEDAŞ, TEİAŞ ve diğer elektrik firmaları ile elektrik, elektronik ve haberleşme sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektöründe araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlama birimlerinde, üniversitelerimizde, Vestel Elektronik, Türk Telekom, Turkcell, Aria, Ericsson Turkey, Philips, Tubitak, TAI, Aselsan, Renault, Beko gibi kuruluşlarda ve dünya çapında üniversitelerde veya araştırma merkezlerinde çalışmaktadırlar.