Tanıtım - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tanıtım

                                                   

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü alanında temel mühendislik bilim ilkelerini konu alan ve teorik ve uygulamalı elektrik ve elektronik eğitimini lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde vermeyi amaç edinen bir bölümdür.

Bu itibarla, ülkemizde ve dünyada elektrik ve elektronik alanındaki güncel bilim ve teknolojiyi takip edebilen, çözümleme ve uygulama yeteneklerine sahip mühendisler yetiştirmek bölümümüzün temel hedefidir. Bu hedef uyarınca bilim ve teknolojik yeniliklerin yurdumuzun ve bütün insanlığın hizmetine katkı sağlayacak şekilde uygulanması için bölümümüzdeki mevcut  laboratuarlardan faydalanıldığı kadar sanayimizin imkanlarından da faydalanılmaktadır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü; temel mühendislik kavramlarının yanında elektrik ve elektronik devre ve sistemlerinin tasarım ve analizi, haberleşme sistemleri, elektrik tesisleri, elektrik makineleri ve otomasyon sistemleri konularında eğitim-öğretim vermektedir.

Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümüne hem genel liselerden (%80) hem de ilgili alanda eğitim veren meslek liselerinden (%20) öğrenci alınmaktadır. Meslek liselerinden gelen öğrencilerin bir yıllık bir bilimsel hazırlık eğitimi 2019 yılından itibaren kaldırılmıştır. 

Bölümümüzün lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisi ünvanı verilir. Mezunlarımız elektrik tesisleri, elektrik makinaları, elektronik ve haberleşme konularında tasarım ve çözümleme yeteneğinin yanı sıra, uygulamalı endüstriyel otomasyon ve kontrol konularında bilgi ve beceri kazanmaktadırlar.

Program Yeterliliklerimiz özetlenirse;

• Kendi dalları ve diğer doğa bilimlerine ilişkin mühendislik konularında yeterli altyapıyı edinme; sözkonusu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için özümseyip kullanabilme becerisi,

• Mühendislik alanlındaki bilimsel sorunları saptama, tanımlama, modelleme ve çözme becerisini edinme,

• Elektriksel bir sistemi, onun elemanlarını çözümleme ve tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,

• Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme,

• Deney tasarlama, ifa etme, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,

• Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

• Disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni,

• Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisi,

• Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi,

• Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme,

• Proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma,

• Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma,

• Girişimci ve yenilikçi ruha sahip, aktif biri olma.

Bölüm imkanları

Bölümümüzde 16 adet Profesör, 5 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi, 5 araştırma görevlisi olmak üzere 29 akademik personel bulunmaktadır. Fiziki altyapı :

•Elektronik Laboratuvarı
•Devre Analizi Laboratuvarı
•Sayısal Tasarım Laboratuvarı
•Mikroişlemciler Laboratuvarı
•Akıllı Şebekeler Laboratuvarı
•Güç Elektroniği Laboratuvarı
•Elektrik Makinaları Laboratuvarı
•Telekom Laboratuvarı
•Haberleşme Sistemleri Laboratuvarı
•Kontrol Sistemleri Laboratuvarı
•Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Laboratuvarı
•Bilgisayar Laboratuvarları

Tüm laboratuvarlarımız üst düzeyde cihaz ve malzeme altyapısına sahip olup günümüz Elektik-Elektronik Mühendisliğinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Endüstriyel kuruluşlara teknik geziler, özel sektörlerdeki firmalarla sertifika programları düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin farklı topluluklar kurarak çeşitli  faaliyetler düzenlemelerine fırsat verilmektedir.

Mezunların İş İmkanları

Elektrik- Elektronik Mühendisliği en popüler mesleklerden biridir. Mühendis olan mezunlarımız için çok geniş çalışma alanları ve iş imkanları bulunmaktadır. 

•Elektrik Santralleri
•Elektrik Üretim İletim Dağıtım Santralleri
•Elektrik Makineleri, Otomatik Kontrol Sistemleri
•Elektronik Tasarım
•Test Mühendisi
•Tıp Elektroniği
•Telekomünikasyon(Uydu , Haberleşme Sistemleri, GSM Teknolojileri,  Sabit Telefon ve Telsiz Sistemleri, Fiber Optik Sistemler)
•Yenilenebilir Enerji Sistemleri
•Yayıncılık (Radyo,Televizyon,IPTV,WEB TV)
•Bilişim Teknolojileri
•Bilgi ve Siber Güvenlik Sistemleri
•Savunma Sanayi
•Elektronik Güvenlik Sistemleri
•Elektrik- Elektronik Ar-Ge proje, danışmanlık..
 
                                                                ​