Elektrik Makinaları Laboratuvarı

Laboratuvarda Yapılan Deneyler
Elektrik Makinaları I Deneyleri Elektrik Makinaları II Deneyleri
Yabancı Uyartımlı Generatör Özelliklerinin Elde Edilmesi Asenkron Makina Deneyleri    
Şönt Generatör Özelliklerinin Elde Edilmesi Senkron Generatör Deneyleri
Şönt Motor Özelliklerinin Elde Edilmesi  
Seri Motor Özelliklerinin Elde Edilmesi  
Transformatorlarda Sarım Sayılarının Bulunması ve Polaritelerinin Belirlenmesi  
Transformatorlarda Açık Devre ve Kısa Devre Deneyleri  

 

Laboratuvar Donanımı
Deney Yapılabilen Makinalar Mevcut Makinalar ve Diğer Donanım

Doğru Akım Motor ve Generatörleri

 • Yabancı uyartımlı şönt, seri ve kompunt 

Alternatif Akım Makinaları

 • Asenkron motor
 • Asenkron generatör
 • Senkron motor
 • Senkron generatör
 • Transformatör
 • 0,5 kW-5kW asenkron makinalar
 • 0,5 kW-15kW senkron makinalar
 • 0,5kW-10kW doğru akım makinaları
 • 100W-5kW bir ve üç-fazlı transformatorlar
 • Çeşitli toz ve eddy akımı frenleri
 • Ayarlı DA, AA güç kaynakları ve invertörler
 • Senkron generatör paralel bağlama seti
 • Tipik ölçü aletleri ve osiloskoplar
 • Güç analizörü

   

   

     

background image