Elektrik Devreleri ve Ölçme Laboratuvarı

Laboratuvarda Yapılan Deneyler
DA Devre Deneyleri AA Devre Deneyleri
Akım, Gerilim ve Direnç Ölçme Akım ve Gerilim Ölçme
Ohm Yasası, Kirchhoff Kanunları R,L,C Elemanlarının Dirençlerinin Frekans ile İlişkileri 
Düğüm Gerilimleri Yöntemi RC Devrelerin incelenmesi ve Lissajous Örüntüleri
 Çevre Akımları Yöntemi Kapasitif Gerilim Bölücü ve Filtreleme
 Thevenin, Norton ve Süperpozisyon Yöntemi RL Devrelerin İncelenmesi
Güç Ölçümü ve Maksimum Güç Aktarımı Transformatörlerin İncelenmesi
İşlemsel Yükselteçler 3 Fazlı Devrede Güç Ölçümü

 

     

     

background image