Güç Elektroniği Laboratuvarı

Laboratuvarda Yapılan Deneyler
Güç elektroniğinde kullanılan malzemelerin tanıtılması Yüksek frekanslı yarı iletken güç anahtarları
Güç diyodu, Mosfet ve IGBT karakteristikleri  Darbe genişlik modülasyonu
Teknik özellikler ve parametrelerin açıklanması MATLAB/Simulink  ile devre modeli geliştirme
PSPICE yazılımının tanıtılması DA/DA düşüren tip dönüştürücü
PSPICE ile devre oluşturma DA/DA yükselten tip dönüştürücü
Güç kalite analizörünün tanıtılması DA/DA düşüren-yükselten tip dönüştürücü
R yüklü tek fazlı yarım dalga kontrolsüz doğrultucu İleri tip DA/DA dönüştürücü
RE ve RLE yüklü yarım dalga kontrolsüz doğrultucu  Yarım köprü DA/DA dönüştürücü
Tek fazlı tam dalga kontrolsüz doğrultucu Tam köprü DA/DA dönüştürücü
Tek fazlı yarım dalga kontrollü doğrultucu Bir fazlı kare dalga çıkışlı evirici
AC faz kontrol devresi Unipolar ve bipolar PWM üretimi
Üç fazlı tam dalga kontrolsüz doğrultucu Bir fazlı sinüsoidal çıkışlı evirici
Üç fazlı tam dalga kontrollü doğrultucu Üç fazlı sinüsoidal çıkışlı evirici

Laboratuvar deney föylerini indirmek için tıklayınız.

   

   

   

background image