MÜDEK Komisyonları

 

M1-MÜDEK KOORDİNASYON KOMİSYONU

 1. Prof. Dr. Şevki DEMİRBAŞ
 2. Prof. Dr. Ömer Faruk BAY
 3. Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR
 4. Prof. Dr. Necmi ALTIN
 5. Doç. Dr. Orhan KAPLAN
 6. Prof. Dr. Erol KURT
 7. Prof. Dr. Erdal IRMAK
 8. Prof. Dr. İbrahim SEFA
 9. Prof. Dr. Mahir DURSUN
 10. Prof. Dr. Murat YÜCEL
 11. Doç.Dr. Şaban ÖZDEMİR

M2-EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

 1. Prof. Dr. Şevki DEMİRBAŞ
 2. Prof. Dr. Güngör BAL
 3. Prof. Dr. Mustafa ALKAN
 4. Prof. Dr. Ömer Faruk BAY
 5. Prof. Dr. Erdal IRMAK
 6. Doç. Dr. Orhan KAPLAN
 7. Arş. Gör. Özcan AKÇEŞME

M3-ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOMİSYONU

 

 1. Prof. Dr. Ömer Faruk BAY
 2. Prof. Dr. İnan GÜLER
 3. Doç. Dr. Mustafa BURUNKAYA
 4. Doç. Dr. Şaban ÖZDEMİR
 5. Dr. Öğr. Üy. Ayşe DEMİRHAN
 6. Arş. Gör. Dr. Kayhan ÇELİK

M4-ALTYAPI VE DÜZENLEME KOMİSYONU

 1. Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR
 2. Doç. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ
 3. Dr. Öğr. Üy. Ayşe DEMİRHAN
 4. Öğr.Grv. Furkan BALCI

M5-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU

 1. Prof. Dr. Necmi ALTIN
 2. Doç. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ
 3. Doç. Dr. Ali SAYGIN
 4. Dr. Eda AKMAN AYDIN
 5. Arş. Gör. Kezban KOÇ
 6. Arş. Gör. Çağrı SUİÇMEZ

M6-STAJ KOMİSYONU

 1. Doç. Dr. Orhan KAPLAN
 2. Dr. Öğr. Üy. Meral ÖZARSLAN YATAK
 3. Öğr. Gör. Furkan BALCI
 4. Arş. Gör. Aynur KOÇAK
 5. Arş. Gör. Rümeysa ÖZER

M7-MEZUNİYET VE MEZUNLARI İZLEME KOMİSYONU

 1. Prof. Dr. Şevki DEMİRBAŞ
 2. Prof. Dr. Murat YÜCEL
 3. Doç. Dr. Mustafa BURUNKAYA
 4. Arş. Gör. Özcan AKÇEŞME

M8-DENKLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU

 1. Prof. Dr. Necmi ALTIN
 2. Prof. Dr. Nihat ÖZTÜRK
 3. Doç. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ
 4. Arş. Gör. Dr. Kayhan ÇELİK

M9-MEVLANA, ERASMUS, FARABİ KOMİSYON

 1. Prof. Dr. Erol KURT
 2. Prof. Dr. Mustafa ALKAN
 3. Dr. Öğr. Üy. Ayşe DEMİRHAN
 4. Arş. Gör. Çağrı SUİÇMEZ

M10-MÜHENDİSLİK TASARIMI VE MEZUNİYET TEZ KOMİSYONU

 1. Prof. Dr. Erdal IRMAK
 2. Prof. Dr. Murat YÜCEL
 3. Doç. Dr. Ali SAYGIN
 4. Dr. Öğr. Üy. Ayşe DEMİRHAN
 5. Arş. Gör. Aynur KOÇAK

M11-ÖĞRENCİ KOMİSYONU

 1. Prof. Dr. İbrahim SEFA
 2. Prof. Dr. Necmi ALTIN
 3. Doç. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ
 4. Arş. Gör. Kezban KOÇ
 5. Öğrenci Temsilcileri

M12-İÇ-DIŞ PAYDAŞLAR VE SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

 1. Prof. Dr. Mahir DURSUN
 2. Doç. Dr. Ali SAYGIN
 3. Dr. Öğr. Üy. Yılmaz KORKMAZ
 4. Arş. Gör. Çağrı SUİÇMEZ

 

M13-BÖLÜM KALİTE ALT GRUBU

 1. Prof. Dr. Murat YÜCEL
 2. Prof. Dr. Erol KURT
 3. Dr. Öğr. Üy. Eda Akman AYDIN
 4. Arş. Gör. Rümeysa ÖZER

 

M14-BÖLÜM AR-GE KOMİSYONU

 1. Doç.Dr. Şaban ÖZDEMİR
 2. Doç. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ
 3. Doç. Dr. Orhan KAPLAN
 4. Dr. Eda AKMAN AYDIN
 5. Öğr.Gör. Furkan BALCI
 6. Doç. Dr. Orhan KAPLAN
 7. Arş. Gör. Özcan AKÇEŞME

KOMİSYONLARIN GÖREVLERİ

M1 MÜDEK Akreditasyon ve Koordinasyon Komisyonu:

Başta MÜDEK kriterleri olmak üzere Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları’nın sağlanabilmesi için komisyonların oluşturulması ve birbirleri arasındaki koordinasyonlarının sağlanması bu komisyonun görevleri içerisindedir. Ayrıca MÜDEK Değerlendirme Takımına takdim edilecek öz değerlendirme raporunun hazırlanması da yine bu komisyonun görevleri arasındadır.

M2 Eğitim-Öğretim Komisyonu:

Bu komisyonun amacı başta MÜDEK ölçütleri doğrultusunda bölümün lisans programının müfredatını düzenlenmesi olmak üzere Bölüm Akademik Kuruluna gündemdeki konular ile ilgili müfredat uyumluluğu açısından görüş bildirmektir.

M3 Ölçme ve Değerlendirme, Kalite ve Sürekli İyileştirme Komisyonu:

Bu komisyonun görevi; bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulamak, bölüm stratejik planını, iç ve öz değerlendirme raporlarını hazırlamak, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından incelemek ve sürekli gelişme mantığı içinde Bölüm Kuruluna görüş belirtmektir.

M4 Alt Yapı ve Düzenleme Komisyonu:

Bu komisyonun amaçlarından birisini bölümün donanım ve yazılım alt yapısının kayıt altına alınarak MÜDEK kriterleri doğrultusunda geliştirilip güncellenmesi oluşturmaktadır. Ayrıca Bölüm Akademik Kurulunun istek ve görüşleri doğrultusunda donanım ve yazılım ihtiyaçlarının belirlenip tedarik edilmesi yönündeki çalışmalar da bu amaçlar arasındadır. Ayrıca bu komisyon, hem bölüm yönetim kurulunda hem de bölüm akademik kurulunda alınan kararların gerektiğinde alt yapıya uygunluğu konusunda görüş bildirir.

M5 Üniversite ve Sanayi İşbirliği Komisyonu

Bu komisyonun görevi Bölüm İşyeri Eğitimi dersi faaliyetlerini İşyeri Eğitimi Yönergesine uygun olarak yürütmektir. Ayrıca, paydaşlarla gerçekleştirilecek toplantıları düzenlemek, mezun öğrencilerimizle bağlantıyı sağlamak, Kariyer Günleri seminerlerini ve diğer seminerleri organize etmek, çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve MÜDEK Değerlendirme Takımına sunulmak üzere gerçekleştirdikleri etkinlikleri belgelemektir.  Eğitim Öğretim dönemi içirişinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından organize edilecek bilimsel ve sosyal içerikli Seminer, Konferans ve Toplantı gibi organizasyonlar düzenlenmesi ve koordinasyonunda bölüm başkanlığına yardımcı olur.

M6 Staj Komisyonu

Staj komisyonu Teknoloji Fakültesi’nin Genel Staj Esaslarının yer aldığı yönerge doğrultusunda, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapmaları gereken stajın incelenmesini yapar. Öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol eder. Bölüm Akademik Kurulu’na öğrenci stajları ile ilgili konularda görüş bildirir.

M7 Mezuniyet ve Mezunları İzleme Komisyonu:

Eğitim dönemini başarıyla tamamlamış ve mezuniyete hak kazanan öğrencilerin durumlarının incelenmesi ve mezuniyet kararlarının alınması Mezuniyet Komisyonu tarafından yapılır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin transkriptleri komisyon tarafından incelenir ve eğitim planını başarıyla tamamlamış öğrencilerin mezuniyetine karar verilir.

M8 Denklik Muafiyet ve İntibak Komisyonu:

Denklik Muafiyet ve İntibak Komisyonu Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne kurumlar arası veya birim içi yatay ya da dikey geçiş yapan öğrencilerin sınıf intibaklarını yapar. Ayrıca öğrencinin daha önce devam ettiği yükseköğretim kurumunda geçtiği dersleri eşdeğerlerinin yerine saydırılması ve ders muafiyetlerinin düzenlenmesi de bu komisyonun görevleri arasındadır. Bu görevleri yerine getirirken komisyon Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin sınıf intibakları ve ders muafiyetleri ile ilgili esasları uygular.

M9 Mevlana, Erasmus, Farabi Komisyonu:

Mevlana, Erasmus ve Farabi gibi öğrenci ve öğretim üyesi değişim programını yürütmek, ikili ilişkileri artırmak, ders uyumlarını ve geri dönen öğrencilerin ders geçme notların dönüşümünün gerçekleştirmek, bu programdaki öğrencilerin problemlerine çözüm bulmaya çalışmak, gelen öğrencilerin uyumu ve problemlerinin çözümüne kakı vermek, ilgili yazışmaları yapmak.

M10 Mühendislik Tasarımı ve Mezuniyet Tezi Komisyonu:

Bu komisyon Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Mühendislik Tasarımı ve Mezuniyet Tezi derslerinin organizasyonu ile yükümlüdür. Mühendislik Tasarımı ve Mezuniyet Tezi konularının ilan edilmesi, öğrenciler ile ödev danışmanları arasındaki koordinasyonun sağlanması, Bitirme Ödevi sınavlarının jürilerinin ilanı ve organizasyonu da bu komisyonun görevleri arasındadır.

M11 Öğrenci Komisyonu:

Öğrenci Komisyonu öğrencilerin birinci sınıftan son sınıfa kadar aktif bir danışmanlık hizmeti alabilmeleri için gerekli çalışmaları organize eder. Komisyon öğrencilerin ders içi ve ders dışı problemlerinin birebir görüşmelerle ele alındığı toplantılar düzenler. Ayrıca gerektiğinde Bölüm Akademik Kurulu’nda öğrenciler ile ilgili konularda görüş bildirir.

M12 İç-Dış Paydaşlar ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu:

Bu komisyon öncelikle bölümün hem iç hem de dış paydaşlarla gerçekleştireceği toplantıları düzenlemekle yükümlüdür. Bu toplantılar sayesinde bölümün program çıktılarına uygunluğunun iç ve dış paydaşlarca da sorgulanmasını sağlanmış olur.

Komisyon ayrıca mezun öğrencilerimizle bağlantıların sağlanması ve mevcut öğrenciler için Kariyer Günleri Seminerleri gibi teknik organizasyonların düzenlemesini üstlenir. Komisyon görevleri içerisinde sadece teknik seviyede çalışmaların değil sosyal sorumluluk projelerinin de yürütülmesi yer almaktadır. Bu etkinliklerin belgelendirilerek dokümantasyonunun sağlanması da bu komisyonun görevleri arasındadır.

background image