Kontrol Sistemleri Laboratuvarı

Laboratuvarda Yapılan Deneyler
Kontrol Sistemleri I Deneyleri Kontrol Sistemleri II Deneyleri
Elektriksel sistemlerin modellenmesi ve analizi MATLAB ve SIMULINK programlarının tanıtılması
Mekanik sistemlerin modellenmesi ve analizi Kontrol sistemleri tasarımında kullanılan komut ve bloklar
Geri beslemeli sistemlerin kararlılık analizi Bode eğrilerinin çizdirilmesi
Köklerin yer eğrisi yöntemi ile doğrusal sistem analizi Nyquist eğrilerinin çizdirilmesi
Denetleyici tasarımı ve uygulamaları Durum uzay modelinin elde edilmesi
PID denetleyici ile seviye ve basınç kontrolü Geri beslemeli denetleyici tasarımı
PID denetleyici ile debi ve sıcaklık kontrolü Observer denetleyici tasarımı
DA motorun yüklü/yüksüz hız kontrolü Lyapunov kararlılık analizi

 

   

 

   

 

   

 

      

 

   

 

     

 

background image