İmza Yetkisi (SMM Belgesi) ve Kamuda B Grubu Kadrolara Atanma

Ülkemizde, son yıllarda çeşitliliği artan meslek kodları ve diploma programları nedeniyle bazı tanımlamalara gidilmiş ve hangi program mezunu mühendisin hangi yetki ve sorumluluklara sahip olabileceğine dair düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede Elektrik-Elektronik Mühendisliğini konu alan iki temel düzenleme şunlardır:

 • Kamuda B grubu kadrolara yapılacak atamalarda Elektrik Mühendisi ile aynı nitelik kodunu kullanabilme
 • Elektrik Mühendisleri Odası tarafından verilen SMM Belgesi ve buna ilişkin imza yetkisi

Bu iki husus, öğrencilerimizin bilgi sahibi olmaları açısından aşağıda özetle açıklanmıştır.


A) Kamuda B Grubu kadrolara yapılacak atamalarda Elektrik Mühendisi ile aynı nitelik kodunu kullanabilme

YÖK Başkanlığının üniversitelere gönderdiği 08/10/2014 tarih ve 58978 sayılı yazıya göre; üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Bölümü mezunu olup Kamuda B grubu kadrolara başvuran adayların;

 • Elektrik Makineleri (veya Elektromekanik Enerji Dönüşümü)
 • Yüksek Gerilim Tekniği
 • Güç Sistemleri
 • Elektrik Tesisleri
 • Enerji Üretimi
 • Enerji İletimi
 • Enerji Dağıtımı

derslerinden en az 3 (üç) tanesini lisans/lisansüstü eğitimi esnasında almış ve bunu transkriptleriyle belgelemiş olmaları durumunda Elektrik Mühendisleri ile eşdeğer kabul edilmelerinin ve bu koşulu sağlayanların Devlet Personel Başkanlığınca aynı nitelik kodu altında birleştirilmelerinin uygun olduğu bildirilmiştir. Bu derslerden aynı isimli olup I ve II şeklinde farklı dönemlerde verilen (örneğin Elektrik Makineleri I ve Elektrik Makineleri II gibi) derslerin, sadece birini almış olmanın yeterli olacağı da ifade edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen derslerin Bölümümüzde verilip verilmediğine dair bilgi için aşağıdaki ders tablosu kontrol edilebilir.


B) İmza Yetkisi (SMM Belgesi)

Sektörde imza yetkisi olarak bilinen uygulamanın adı Serbest Müşavir Mühendislik yani SMM hizmetidir. Elektrik-Elektronik Mühendisleri 3 farklı türde SMM belgesi (genel adıyla imza yetkisi) alabilirler:

Asansör SMM belgesi: Asansör hizmetlerinin yapılabilmesi için gereklidir. Bu belgeyi hiçbir önkoşul, ders şartı aranmadan tüm "Elektrik", "Elektrik-Elektronik", "Elektrik ve Elektronik", "Elektronik", "Elektronik ve Haberleşme" mühendisleri alabilir.

Elektrik 1 kV Altı Tesisler için SMM Belgesi: Bu belge ile 1000 V altında gerilimdeki projeler ve sözleşmeler imzalanabilir. Örnek: İç tesisat projeleri, topraklama ölçümleri, danışmanlık, müşavirlik hizmetleri. Bu belgeyi hiçbir önkoşul, ders şartı aranmadan tüm "Elektrik-Elektronik", "Elektronik", "Elektronik ve Haberleşme" mühendisleri alabilir.

Elektrik 1 kV Altı ve Üstü SMM Belgesi: Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki etkin değeri 1000V'un üstünde ve 1000V'un altındaki tesisler ile Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında bulunan etkin değeri 1000V'un altındaki kuvvetli ve zayıf akımlı tesisler ile asansör tesislerini kapsayan SMM belgesidir. Bu belge ile Elektrik Mühendisliğine ait her türlü proje, sözleşme ve danışmanlık, müşavirlik hizmetleri yapılabilir

Elektrik-elektronik mühendislerinin transkriptinde;

 • Elektrik Makineleri
 • İletim Sistemleri
 • Dağıtım Sistemleri
 • Güç Sistemleri
 • Enerji Sistemleri
 • Elektrik Tesisleri
 • Koruma
 • Yüksek Gerilim Tekniği

veya bu derslerle aynı içerikte olup, farklı isimler altında olan derslerden en az üçünün bulunması durumunda kendilerine "Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi" düzenlenir.

Elektrik Mühendisleri Odası, başvuruda transkript incelemesi yapmakta olup bu derslerin, üniversite öğrenimi sonrasında sürekli eğitim kursu, özel kurs veya özel ders şeklinde alınmasını kabul etmemekte ve öğrencilerin lisans öğrenimleri süresince belirtilen derslerden en az üçünü almış olmalarını istemektedir. Daha fazla bilgi ve SMM Belgesi başvuru ücretleri için bu bağlantı üzerinden EMO web sayfası incelenebilir.


C) Bölümümüz SMM Dersleri

Bölümümüz ders planı (müfredat) kapsamında, gerek (A) maddesinde belirtilen Kamuda B grubu kadrolara atanma ile ilgili ve gerekse de (B) maddesinde belirtilen imza yetkisi (SMM Belgesi) dersleri ile ilgili şartları ortak sağlayacak şekilde aşağıdaki tablo incelenebilir:
 

Alınması İstenen Ders Bölüm Ders Planımızda Yer Alan Uygun Ders
Elektrik Makineleri EE-313 Elektrik Makinaları I (V. Yarıyıl Zorunlu)
İletim Sistemleri EE-354 Enerji İletimi (VI. Yarıyıl Seçmeli)
Dağıtım Sistemleri EE-462 Enerji Dağıtımı (VII. ve VIII. Yarıyıl Seçmeli)
Güç Sistemleri EE-329 Güç Sistemleri (V. Yarıyıl Seçmeli)
Koruma EE-343 Güç Sistemlerinde İzleme ve Koruma (V. Yarıyıl Seçmeli)
Yüksek Gerilim Tekniği EE-429 Yüksek Gerilim Tekniği (VII. ve VIII. Yarıyıl Seçmeli)
Enerji Sistemleri Bölümümüzde verilmiyor.
Elektrik Tesisleri Bölümümüzde verilmiyor.