Haberler
TMMO Birliği EMO Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği
  Amaç MADDE 1 – (Değişik:RG-8/1/2009-27104) (2) Bu Yönetmeliğin amacı, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği hük...