Bölüm Tanıtımı

Teknoloji Fakültelerinin amacı, sektörün ihtiyacına yönelik olarak teorik bilginin yanı sıra yüksek uygulama becerisine sahip nitelikli mühendisler yetiştirmektir. Bu doğrultuda Teknoloji Fakültelerinde, Mühendislik Fakültelerine denk eğitim uygulanmaktadır. Mezuniyet sonrasında alınan Mühendis unvanı ve diploması, her iki fakülte için de eşdeğerdir ve Mühendislik Fakültesi mezunu bir mühendis ile Teknoloji Fakültesi mezunu bir mühendis arasında unvan, görev, yetki ve sorumluluk açısından hiçbir fark yoktur. Buna ilave olarak Teknoloji Fakültesinde uygulama becerisinin arttırılmasına yönelik, toplam 40 günlük yaz stajlarının yanı sıra öğrencilerin 4. sınıfta bir yarıyıl boyunca aday mühendis olarak bir işletmede çalıştıkları işyeri eğitimi programı uygulanmaktadır. Özetle, Teknoloji Fakülteleri Mühendislik Fakültelerinden farklı olarak teorik bilginin yanı sıra uygulamaya daha fazla yer vermektedir ve ders planları (müfredat) buna uygun tasarlanmıştır

Bu çerçevede; Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü olarak alanımıza uyumlu temel mühendislik bilimi ilkelerini konu alan teorik ve uygulamalı Mühendislik eğitimini lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde vermeyi amaç ediniyoruz. Hedefimiz, ülkemizde ve dünyada elektrik ve elektronik alanındaki güncel bilim ve teknolojiyi takip edebilen, çözümleme ve uygulama yeteneklerine sahip mühendisler yetiştirmektir. Bu hedef uyarınca bilimsel ve teknolojik yeniliklerin ülkemizin ve bütün insanlığın hizmetine katkı sağlayacak şekilde uygulanması için Bölümümüzdeki mevcut  laboratuvar ve Ar-Ge ofislerinden faydalanıldığı kadar sektörel işbirlikleri ile sanayimizin ve üniversite dışı paydaşlarımızın da imkanlarından faydalanıyoruz. Böylece temel mühendislik kavramlarının yanında elektrik ve elektronik devre ve sistemlerinin tasarım ve analizi, haberleşme sistemleri, elektrik enerji sistemleri ve tesisleri, yenilenebilir enerji uygulamaları, elektrik makineleri, güç elektroniği, otomasyon, kontrol, yazılım ve donanım tasarımı gibi konularda öğrencilerimize ileri düzeyde eğitim-öğretim imkanı sunarak analiz, tasarım ve uygulama yeteneği ile desteklenmiş bilgi ve beceri kazanmalarını sağlıyoruz. 

Bölümümüze, her yıl ÖSYM tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde hem Fen ve Anadolu Liselerinden hem de ilgili alanda eğitim veren Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından (MTOK) öğrenci alınmaktadır. MTOK kontenjanı ile Bölümümüze yerleşen öğrencilere verilen bir yıllık bilimsel hazırlık eğitimi, 2019 yılından itibaren kaldırılmıştır. Her yıl yaklaşık 100 öğrencinin kabul edildiği Bölümümüzde, 72 öğrencimiz Fen ve Anadolu Liselerinden ve 18 öğrencimiz ise MTOK kontenjanından yerleşmektedir.

Yükseköğretim Programları Atlasına göre Bölümümüz; Türkiye'de Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitimi veren Devlet Üniversiteleri bünyesindeki farklı kodlara sahip toplam 129 Bölüm ve Program arasında, tercih edilme ve başarı sıralamasına göre yerleştirmede 18., Türkçe eğitim verenler arasında ise 5. sırada yer almaktadır.  

Bölümümüzün lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisi ünvanı verilir. Öğretim dilimiz Türkçe olmakla birlikte her yarıyıl düzenli olarak verilen İngilizce dersleri sayesinde öğrencilerimize, mezuniyet aşamasına kadar İngilizce dilini en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme yetkinlikleri kazandırılmaktadır.

Program Yeterliliklerimiz:

 • Kendi dalları ve diğer doğa bilimlerine ilişkin mühendislik konularında yeterli altyapıyı edinme; sözkonusu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için özümseyip kullanabilme becerisi,
 • Mühendislik alanlındaki bilimsel sorunları saptama, tanımlama, modelleme ve çözme becerisini edinme,
 • Elektriksel bir sistemi, onun elemanlarını çözümleme ve tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,
 • Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme,
 • Deney tasarlama, ifa etme, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,
 • Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
 • Disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni,
 • Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisi,
 • Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi,
 • Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme,
 • Proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma,
 • Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma,
 • Girişimci ve yenilikçi ruha sahip, aktif biri olma.

Akademik Yapı:

Bölümümüzde 16 Profesör, 6 Doçent, 6 Dr. Öğretim Üyesi ve bir tanesi halen akademik çalışmalarını yurt dışında yürüten 9 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 37 öğretim elemanı bulunmaktadır. 

Fiziki Altyapı :

Bölümümüz, 2 ayrı binadan oluşmakta olup 8 Derslik ve 3 Bilgisayar Laboratuvarına ek olarak aşağıda listelenen mesleki laboratuvarlar ile Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında tasarım ve uygulama becerisini en üst düzeyde vermektedir. Tüm laboratuvarlarımız üst düzeyde teknik ekipman ve donanım altyapısına sahip olup günümüz Elektik-Elektronik Mühendisliğinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Teknik Geziler ve Öğrenci Toplulukları:

Endüstriyel kuruluşlara teknik geziler, özel sektörlerdeki firmalarla sertifika programları düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin farklı topluluklar kurarak çeşitli  faaliyetler düzenlemelerine fırsat verilmektedir.

Değişim Programları (Farabi, Erasmus, Mevlana vb.):

Bölümümüz öğrencileri, her yıl tanımlanan kontenjanlar dahilinde Farabi, Erasmus ve Mevlana gibi öğrenci hareketliliği ve değişim programlarına katılım sağlayabilmektedir. Üniversitemizde yerleşik bir uygulama olarak bu programların organizasyonu ve sürecin yürütülmesi, Gazi Üniversitesi Değişim Programları Birimi tarafından tüm Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler için merkezi olarak yürütülmektedir. Öğrencilerimiz, bu bağlantı üzerinden ilgili birim sayfasını ziyaret ederek detaylı bilgi alabilir veya Bölümümüz Değişim Programları Koordinatörü Prof. Dr. Erol KURT hocamız ile temasa geçebilirler.

Mezunların İş İmkanları:

Elektrik- Elektronik Mühendisliği en popüler mesleklerden biridir. Günümüzde neredeyse her işletmede mutlaka en az bir Elektrik Elektronik Mühendisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle mezunlarımız için çok geniş çalışma alanları ve iş imkanları bulunmaktadır. Özellikle Bölümümüze özgü olarak uygulamış olduğumuz İşyeri Eğitimi programı sayesinde; öğrencilerimiz son sınıfta bir yarıyılını tamamen bir işyerinde geçirmekte ve bu sayede birçoğu mezuniyet sonrası bu işyerinde istihdam edilmektedir. Öğrenci Köşesi sayfamızda yer alan Bölüm Birincilerimiz alanında, Bölümümüzü dereceyle bitiren öğrencilerimizin mezuniyet sonrası kariyer yolculuklarını okumanız ve ayrıca Mezunlarımızdan Mesajlar sayfamıza göz atmanız size güzel fikirler verecektir. Mezunlarımızın istihdam edildiği bazı sektörler şu şekilde sıralanabilir:

 • Akademik Pozisyonlar (Uzman, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi vb.)
 • Savunma Sanayi
 • Enerji Santralleri ve Elektrik Üretim, İletim, Dağıtım Sektörü
 • Otomasyon Uygulamaları
 • Elektrik Makineleri, Otomatik Kontrol Sistemleri
 • Donanım ve Yazılım Tasarımı
 • Sistem Entegrasyon ve Test Mühendisliği
 • Tıp Elektroniği
 • Telekomünikasyon (Uydu , Haberleşme Sistemleri, GSM Teknolojileri,  Sabit Telefon ve Telsiz Sistemleri, Fiber Optik Sistemler)
 • Yenilenebilir Enerji Sistemleri
 • Yayıncılık (Radyo,Televizyon,IPTV,WEB TV)
 • Bilişim Teknolojileri, Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik Sistemleri
 • Elektronik Güvenlik Sistemleri
 • Ar-Ge Projelendirme ve Danışmanlık
 • Strateji ve İş Geliştirme Uzmanlığı
 
                                                                ​                                          

 

 

background image